Filosofie

filosofie

Het adagium: ‘de essentie zit in de eenvoud’ stelt in een notendop waar Hoogland & Co naar streeft. Bij ons geen langdurige trajecten waarin dezelfde stenen eindeloos worden omgedraaid. Wel wordt hun positie kritisch tegen het licht gehouden en waar nodig opnieuw geplaveid: to-the-point, helder en werkbaar. Ook nadat het project is afgerond.

Het vertrekpunt

Als uitgangspunt geldt dat ook weinig woorden nieuwsgierig kunnen maken. Wat er geschreven staat kan best kloppen, maar wat wordt er écht bedoeld? Met het antwoord op die centrale vraag komen we tot de kern: de essentie waartoe we met z’n allen bij elkaar zijn. Daar gaan we vervolgens mee aan het werk. Dat gebeurt in de vorm van een gezamenlijke zoektocht naar waar betekenis aan kan worden gegeven. Op welk niveau speelt de centrale vraag de grootste rol? Waar zouden passie, talent en toegevoegde waarde elkaar moeten ontmoeten om met een minimale inspanning een maximaal resultaat te behalen? Dit is een proces waarbij de kool en de geit niet gespaard blijven. Een dergelijke ontdekkingsreis kan voor alle betrokkenen confronterend uitpakken, al is dat nooit een doel op zich. Resultaat is wel dat u gezamenlijk van een fundamenteel inzicht tot een functionele interpretatie komt. Eén die leidt tot een aanzienlijke effectiviteitverbetering van uw organisatie, team of eigen functioneren.

Werkwijze

Intake

Om de onderste steen boven te krijgen, gaan we van start met een uitgebreide intake. Dit kan inhouden dat we enkele interviews houden binnen de vastgestelde doelgroep. Ook lopen we graag een dagje mee en lezen we ons in over uw organisatie en de branche waarbinnen deze actief is. Daarbij hechten wij waarde aan de context. We hoeven niet elk detail te kennen, maar vragen bijvoorbeeld wel: waar zijn jullie naar op weg? Ook vragen we door als we het gevoel krijgen dat er meer achter een antwoord steekt. Niet omdat we nieuwsgierig zijn, maar om een optimale vertaalslag te kunnen maken naar onze betekenis voor de opdrachtgever.

Vorm

Ons wordt wel eens gevraagd: wat is jullie branche-expertise? Dan luidt het antwoord dat onze kracht juist schuilt in het intuïtief blootleggen van universele patronen die overal spelen. Bij ons gaat het expliciet niet over de optimalisatie van processen, maar over intermenselijke verhoudingen. Onze uitdaging ligt erin mensen van zeer diverse bloedgroepen te verbinden en in gezamenlijkheid de deur uit te zien lopen. De groepen die wij begeleiden, variëren van topmanagers en bankiers tot bouwvakkers, secretaresses en kraamhulpen. De groepsgrootte van 150 deelnemers tot en met één persoon die wij in een individueel coachingstraject begeleiden.

Inhoud

Bij Hoogland & Co hechten we aan verwantschap. ‘We verstaan elkaar goed’, zoals de Vlamingen zeggen en is plaats voor een persoonlijke noot. Zeker moet er op zijn tijd flink worden gelachen. En in sommige gevallen verwenst of gehuild. In alle gevallen behouden wij onze professionele distantie en integriteit. Ons aandeel bestaat er uit een sfeer te creëren waarbinnen mensen zich veilig voelen een wezenlijke bijdrage te leveren. We komen een opdrachtgever als het ware helpen zijn eigen kastanjes uit het vuur te halen, maar deze behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid. We komen de klant niet redden. Deze blijft zelf aan zet.

Portfolio

 • bam logo
 • logo De Friesland
 • insights logo
 • Johnsen n Johnsen
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • nike
 • NXP
 • oce-logo
 • Philips
 • Van Lanschot
 • En meer...
  Huidige en recente klanten zijn: Janssen-Cilag (Johnson & Johnson), De Friesland Verzekeringen, Van Lanschot Bankiers NL, MT/ Directie Van Lanschot Bankiers België, NXP, Philips, Lely, BAM Woningbouw, BAM Materieel, BAM Techniek, Ministerie BZK, Ministerie van Justitie, Gemeente Voorschoten, Gemeente Eindhoven, Gemeente Oosterbeek, Provincie Limburg, Provincie Overijssel, Provincie Noord Brabant, GGD Brabant Zuid Oost, Regionale Ambulance Dienst ZO, Zuidzorg, Pantein en meer.

Wie is?

wie is

Hoogland & Co

Ivo Hoogland (1971), eigenaar van Hoogland & Co, is sinds 1996 actief op het gebied van advies, facilitering en coaching. In 2008 richtte hij Hoogland & Co op. Sindsdien werkt hij zelfstandig als een bondige boodschapper van gerichte ontwikkeling.  De sleutel tot die boodschap is kernachtig, helder en expliciet. De weg ernaar toe prikkelend, humorvol, altijd respectvol, soms confronterend. Pijnloze veranderingsprocessen zijn een zeldzaamheid. Als ze al bestaan.

Eerdere rollen en verantwoordelijkheden:

Organisatie-, leiderschaps- en teamontwikkeling en strategisch leren binnen verander- en cultuurtrajecten. Daarnaast het ontwerpen en verzorgen van trainingen,  workshops en coachingstrajecten voor leidinggevenden en medewerkers.

Concrete ervaringsgebieden:

 • Coachen van teams en individuen
 • Organisatieopstellingen en systemisch werk/ coaching
 • Faciliteren van trainingen en workshops
 • Organisatie-ontwikkeling en leiderschap binnen cultuurverandering
 • Ontwikkelen en invoeren management development-programma’s;
 • Ontwikkelen strategische opleidingsplannen
 • Ontwikkelen en implementeren van veranderplannen;
 • Ad Interim werkzaamheden

Arbeidsverleden

Voor de oprichting van Hoogland & Co werkte Ivo als senior consultant bij InsightsWorld (juni 2006 – november 2008), als organisatieadviseur bij de Gemeente Eindhoven (augustus 2004 – mei 2006) en consultant bij KPMG Consulting (1997 – 2004).

Opleiding

Certificering & Accreditaties

 • Leergang (Ilisos) Persoonlijke effectiviteit en authenticiteit (2002- heden)
 • Insights Transformational Leadership Accreditatie (2007)
 • Insights Team Solutions Workshop (2006)
 • Insights Discovery Accreditatie (2006)
 • EFQM Quality management course (2003)
 • Business Proces Improvement (2003)
 • Consultant Core Skills (2002)
 • Projectmanagement (2001)
 • Human synergistics (2000)
 • International Consulting Skills Workshop (1998)
 • Mindmapping (1997)

Contact

Hoogland & Co

Gestelsestraat 77
5615 LB Eindhoven
Tel: +31 (0)6 10 65 95 37
E-mail: info@hooglandenco.com